Asbest verdacht materiaal herkennen

Omdat een foto dikwijls meer zegt dan woorden, hebben we hieronder enkele voorbeelden opgesomd.