Asbestkeuring

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een officieel document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of omgeving samenvat en beschrijft. Je kan een asbestinventaris bekomen na een inspectie ter plaatse van een asbestdeskundige. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Voor wie?

Particulieren: In Vlaanderen is er sinds november 2022 een inventarisatieplicht bij verkoop van een gebouw dat gebouwd werd voor 2001. Bij het ondertekenen van de compromis moet er een asbestattest beschikbaar zijn. Bovendien moet vanaf 23 november 2032 elke eigenaar van een gebouw dat gebouwd is voor 2001 een asbestattest bezitten, ongeacht of hij de woning verkoopt of niet.

Voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025 bij een verkoop. Vanaf 2032 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

Werkgevers: Voor werkgevers is het opmaken en jaarlijks bijwerken van een asbestinventaris wettelijk verplicht om zijn werkgevers te beschermen tegen (on)bewuste blootstellingen aan asbest. Tijdens werkzaamheden waar werknemers renovatie-sloopwerken uitvoeren is er ook een verplichting tot inventarisatie.

Door wie?

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Asbestdeskundigen asbestinventarisatie volgen een verplichte opleiding en moeten slagen in een examen.

 Waarom?

De Vlaamse Overheid wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Het inventariseren van potentiële blootstellingen en gevaar is het begin, het allemaal correct en veilig verwijderen zal veel langer duren.